marma-bg2_9.png

Vårt miljöarbete

Klimatsmart, hållbart och kostnadseffektivt. 

Konkret resultat

Vi arbetar aktivt för minskad klimatpåverkan sedan 80-talet. All verksamhet sköts på ett så miljövänligt sätt som möjligt vilket skapar en uppskattad företagsmiljö och låga elräkningar. 

rådjur_0_scaled_FULL.jpg

Energiförbrukning

Energiförbrukningen är mycket låg. Lokalerna ä renergideklarerade och 98,5 procent av lokalerna har värmepumpar samt FTX-ventilation vilket minskar elförbrukningen med 75 procent. Målsättning på sikt är att alla lokaler ska ha värmepumpar. Vi har även bergvärme och frikyla som bidrar till renare luft och låg energiförbrukning.

2017-09-12 08.29.48_0_scaled_FULL.jpg

Drivmedel

Avgasutsläppen på gården är minimala med liten användning av maskiner i jordbruket och inga mätbara utsläpp från uthyrningen. Vi byter dessutom successivt ut bilparken mot laddhybrider.

IMGP0289_scaled_FULL.JPG

Odling

Marma Gård är ekologisk och helt giftfri. Vi använder varken bekämpningsmedel eller handelsgödsel i jordbruket. Skogsbruket drivs enligt grön skogsbruksplan. Drygt 60 ton koldioxid binds årligen tack vare energiskog, och avlopp samt kväveurlakning tas upp av energiskogen som växer bäst på hösten när urlakningen är som störst. 

marma-bg1_4.png

Boka visning

Kom och upplev Marma Gård med naturen och lugnet som skön inramning.
Vi visar gärna runt. Om du vill kan du även köra ett paddelpass eller ta en löprunda i omgivningarna. 

  • Givande
  • Enkelt
  • Minnesvärt